Rhode Island [roud island], stat în nord-estul S.U.A., si­tuat pe litoralul Oceanului Atlantic. Suprafaţa: 3 144 km2. Populaţia: 885 000 loc. (1963). R.I. este statul cu cea mai densă populaţie din S.U.A. (circa 280 loc/km2). Centrul administrativ: Pravidence. Cea mai mare parte a teritoriului are relief de cîmpie, cu nume­roase urme glaciare. Există multe lacuri. Este dezvoltată industria textilă şi constructoare de maşini (maşini textile, maşini-unelte, construcţii navale etc). în agricultură predomină creş­terea animalelor (vaci de lapte, păsări) şi culturile de legume şi plante furajere. Şe practică pescuitul.