Saxonian (STRAT.), permianul mediu din vestul Europei, reprezentat prin depozite continentale detntice, care conţin resturi de peşti, stegocefali, reptile, insecte, crustacee, lamelibranhiate etc. Şi resturi de gimnosperme. În unele regiuni cuprinde intercalaţii de cărbuni. S. îi corespunde kungu rianul, dezvoltat în U.R.S.S. şi în suduit Europei, în depozite marine. În Republica Socialistă România, s. se găseşte în Banat (zona Reşiţa-Moldova Nouă).