Reşiţa, oraş regional în reg. Banat, situat pe valea Bîrzavei. 49 130 loc. (1965), cu localită­ţile subordonate 114 715 loc. In subordonarea sa intră două oraşe raionale (Anina şi Bocşa), şase localităţi de tip urban şi nouă localităţi rurale. Exploa­tări de huilă (Doman), de mine­reuri de fier (Ocna de Fier, Lupac) şi de calcare. R. este al doilea centru siderurgic al ţării. Industrie siderurgică (fontă, oţel, laminate), a con­strucţiilor de maşini (turbine cu abur, maşini electrice şi diesel, utilaj petro­lier, siderurgic şi chi­mic, material rulant), chimică (chimizarea lemnului, cocs).