Rothliegende [rotli: gande]-(STRAT.), permianul inferior şi mediu în facies continental, separat după o veche clasificaţie germană. Corespunde autunianului şi saxonianului (în facies continental) din vestul Europei sau artinskianului şi kungurianulm (în facies marin) dm U.R.S.S. şi din sudul Europei. Este reprezentat prin depozite detntice, uneori cu intercalaţii de cărbuni, care conţin impresiuni de gimnosperme şi resturi de peşti, stegocefali, reptile, insecte, crustacee, Iamelibran-hiate etc. În Republica Socialistă România, depozite corespunzătoare T. se găsesc în zonele Reşiţa-Moldova Nouă, Svinecea-Sviniţa, în munţii Bihorului şi Codru-Moma, în nord-vestul Dobrogn etc.