Sanidin (MINER.), feldspat potasic, cristalizat în sistemul monoclinic; este incolor, are luciu sticlos şi se formează Ia temperaturi ridicate, păstrându-şi proprietăţile specifice prin răcire rapidă.