Savul, Mircea Ion (1895-1964), geolog şi geochimist român, A fost profesor de mineralogie la Universitatea din Iaşi şi membru al Academiei R.P.R. Autor a numeroase lucrări privind petrografia formaţiilor eruptive din nordul Dobrogii şi a formaţiilor metamorfice din Carpaţii Orientali, geochi-mia vanadiului, fosforului, manganului şi a elementelor majore din rocile carbonatice din Republica Socialistă România, geotermometria şi analiza structurală petrologică etc. Op. pr.: „Erupţiunile de dia-baze din nordul Dobrogei” (1931), „Cristalinul munţilor Bistriţei între Dorna şi Borca” (1935). Laureat al Premiului de stat (1952).