ratificare (lat. ratus „sigur” şi facere „a face”; DR.), act prin care un stat îşi manifestă acordul de a fi parte la un tratat. R. este de competenţa organelor de stat prevăzute în Constituţie şi se comunică celorlalte state participante prin instrumente de ratificare, în Republica Socialistă România, tratatele care implică modificarea legilor se ratifică de către Marea Adunare Naţională, iar celelalte de către Consiliul de Stat.