Scupştina Populară Federală, organul suprem al puterii de stat şi organul de autoconducere socială în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Se compune din cinci camere (vece).