Rilski, Maksim Faddeevici (1895—1964). poet sovietic ucrainean. R. a parcurs dru­mul de la o poezie inti­mist-abstractă (,.Sub stelele toamnei”, 1918) pînă la o creaţie poetică de inspiraţie revoluţionară, socialistă. Can­tabilă şi melodică, poezia lui R. absoarbe organic motivele so­ciale în versuri de un lirism pro­fund, închinate dragostei, na­turii, figurilor unor mari oa­meni de cultură din trecut. In anii celui de-al doilea război, mondial a scris versuri de un patriotism înflăcărat (..Cintec despre patria mamă”, 1942). iar după război a cîntat priete­nia dintre popoare („Poduri’ , 1948; „Frăţie”, 1950). A mai scris „Trandafiri şi struguri (1957, trad. rom.). Laureat al Premiului de stat