Sager, Oscar (n. 1894), neurolog român, profesor la Universitatea din Bucureşti, elev şi continuator al lui Gheorghe Marinescu, membru al Academiei Republicii Socialiste România. A făcut cercetări, experimentale şi clinice, asupra tonusului muscular, relaţiilor somn-veghe, excitabilităţii neuronului motor periferic, asupra transmiterii excitaţiilor vizuale la cerebel, transmiterii excitaţiilor senzitive pe căi nespecifice la rinencefal etc. S-a mai ocupat de problema originii subcorticale a unor accese de epilepsie şi de rolul rinencefa-lului în elaborarea reflexelor condiţionate. Op. pr.: „Diencefalul” (1960), „Formaţia reticulată” (1965). Laureat al Premiului de stat.