„Sămănătorul”, revistă literară săptămânală, apărută la Bucureşti, de la 2 decembrie 1901 până la 27 iunie 1910. Până la 29 decembrie 1902 directori au fost Coşbuc şi Vlahuţă. Ulterior, direcţia a aparţinut unui comitet de redacţie, conducător de fapt fiind Ilarie Chendi. Din mai 1905 până în octombrie 1906, animatorul ei a fost N. Iorga, secundat de Şt. O. Iosif, M. Sadoveanu şi I. Scurtu. După plecarea lui N. Iorga, celor trei redactori li se alătură D. Anghel şi C. Sandu-Aldea, pentru partea literară, şi G.M. Murgoci, pentru cea ştiinţifică. Sub aceste conduceri succesive, S. a avut un rol pozitiv în viaţa literară a vremii, militând pentru o literatură legată de tradiţie, însufleţită de spirit patriotic şi popular. Din 1908 direcţia e preluată de Aurel C. Popovici, care, accentuând anumite tendinţe existente şi anterior, promovează o orientare precumpănitor idilică, patriarhalistă şi naţionalistă. Printre colaboratorii revistei se numără scriitori cu convingeri estetice diferite (I.A. Bassarabescu, I. Brătescu-Voineşti, E. Gîrleanu, I. Agîrbiceanu, I. Minulescu, E. Farago, C. MoI-dovanu, E. Isac ş.a.). S. a publicat, de asemenea, numeroase texte folclorice, documente istorice, pagini inedite din opera lui Mihail Eminescu, precum şi comentarii privind clasicii literaturii române, traduceri din literatură universală etc.