„România literară”, săptămânal de critică şi informaţie literară, artistică şi culturală. A apărut la Bucureşti, sub direcţia lui Liviu Rebreanu, între 20 februarie 1932 şi 23 decembrie 1933, avându-i printre colaboratori şi pe E. Lovinescu, G. Călinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Cămil Petrescu, Anton Holban, I.M. Sadoveanu, AI. A. Philippide, G.M. Zamfirescu, Cămil Baltazar. Revista s-a preocupat de încurajarea tinerelor talente, contribuind la afirmarea unor scriitori ca Eugen Jebeleanu, Mihail Sebastian, Cicerone Theodorescu ş.a.