„Raţiunea”, revistă de orientare raţionalist-ateistă a liber-cugetătorilor români, organ al Asociaţiei ştiinţifice de educaţie pozitivă. A apărut la Bucureşti între 1911 şi 1914. Pe lîngă propaganda ateistă a preconizat despărţirea bisericii de stat, laicizarea învăţămîntului, votul universal. Printre colaboratorii ei se numărau şi militanţi ai mişcării socialiste.