„Revista nouă”, publicaţie lunară, apărută, la Bucureşti, sub conducerea lui B.P. Has-deu din 15 decembrie 1887 pînă în septembrie 1895. A publicat literatură, studii de istorie, filologie şi sociologie, cronici plastice şi dramatice ş.a. Au colaborat B. Şt. Delavrancea, Al. Vlahuţă, I.A. Bassarabescu, V.A. Urechiă, S.F. Marian, I.-A. Candrea, L. Şăineanu, G. Ionescu-Gion, D.A. Sturdza, Th. Speranţia ş.a.