“Revista Fundaţiilor reşale”, publicaţie lunară cu ca­racter cultural, literar şi artistic, apărută la Bucureşti, între 1 ăanuarie 1934 şi 31 decembrie 1947. Orientările variate ale colaboratorilor i-au imprimat ce :a început o ţinută eclectică. In anii dictaturii antonesciene, Revista Fundaţiilor regale a căpătat o orientare reacţionară, incepînd de la 1 septembrie 1945 a apărut într-o nouă serie, avînd ca director pe AI. Ro-setti. în diferite etape din acti­vitatea revistei au colaborat mai toţi scriitorii importanţi ai vremii.