„România literară”, revistă săptămânală, editată Ia Iaşi între 1 ianuarie şi 3 decembrie 1855, sub conducerea lui V. Alecsandri. Continuând tradiţia inaugurată de „Dacia literară” şi „Propăşirea”, a promovat literatura originală şi a militat pentru unitatea naţională şi culturală a românilor. A fost suprimată pentru că preconiza desfiinţarea iobăgiei. Printre colaboratorii ei s-au numărat Al. Russo, M. Kogălniceanu, C Negri, I. Ghica, D. Bolintineanu ş.a.