„Ramuri”, revistă literară, apărută cu intermitenţe de la 5 decembrie 1905 pînă la 1 mai 1947, la Craiova, Iaşi şi Bucureşti. Intre 1 ianuarie 1915 şi 15 iulie 1917, purtînd titlul de „Drum drept”, s-a aflat sub direcţia lui N. Iorga. Iniţial, R. a avut o orientare semănătoristă, sprijinită de redactori şi colaboratori ca : C. Şaban-Făgeţel, D. Tonescu ş.a. Treptat ea a căpătat un caracter eclectic. Printre cei care au colaborat în ultima perioadă în paginile revistei se numără T. Arghezi, L. Rebreanu, M. Sadoveanu, I. Pillat, V. Voiculescu, I.M. Sadoveanu ş.a. R. a avut un rol de seamă în viaţa culturală şi artistic-literară a Olteniei. De la 1 august 1964 apare lunar, la Craiova, o nouă serie, cu un profil legat de realităţile culturale contemporane.