Rostov pe Don, oraş în U.R.S.S., în sud-vestul R.S.F.S. Ruse, situat pe malul drept al Donului, în apropiere de vărsare. 720 000 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini (în special m&sini agricole), alimentară, de încălţăminte şi de confecţii, de mobilă, a materialelor de construcţie. Port fluvial. Centru cultural-ştiinţific, cu o universitate şi alte institute de învăţământ superior, teatre, muzee.