Seghedin (Szeged [seghed]), oraş în sud-estul R.P. Ungare, situat la confluenta râului Mureş cu Tisă. 107 300 loc (1962). Industrie textilă dezvoltată, industrie alimentară, de prelucrare a lemnului etc. Nod de cale ferată şi port fluvial. Centru cultural cu o universitate şi alte institute de învăţământ superior, bibliotecă, muzee, teatre etc.