Salvador, oraş în Brazilia, centrul administrativ al statului Bahia, situat pe ţărmul Oceanului Atlantic. 655 700 loc. (1960). Nod feroviar şi mare port prin care se exportă cacao, tutun, cafea, zahăr, piei de animale, diamante etc. Industria alimentară (rafinarea zahărului, vinificaţie etc), textilă, de încălţăminte, de prelucrare a lemnului (mobilă) şi a materialelor de construcţie (ciment, sticlă); şantiere navale. Universitate şi alte institute de învăţământ superior, în apropierea oraşului se exploatează diamante, petrol şi gaze naturale.