Saint Louis [seint lu: is], oraş în S.U.A., în statul Missouri, port fluvial pe Mississippi. 2 100 000 Ioc (1962), cu suburbiile. Mare centru industrial, cu întreprinderi constructoare de maşini, siderurgice, chimice, ale industriei alimentare etc. Important nod de comunicaţii şi centru comercial. Are două universităţi, teatre, muzee.