Salonta, oraş raional în reg. Cnşana, reşedinţă de raion, situat în Câmpia Crişurilor. 16 520 loc. (1965). Industrie alimentară (carne şi produse din carne) şi de prelucrare a lemnului (mobilă). — Raionul S., cu 76 590 loc. (1965). Industrie alimentară şi de prelucrare a lemnului. Creşterea animalelor; cultura cerealelor şi a plantelor industriale (sfeclă de zahăr, floarea-soarelui); legume şi zarzavaturi.