„Revista critică-literară”, publicaţie lunară apărută, la Iaşi, între 1 ianuarie 1893 şi 1 iunie 1897, sub conducerea lui Aron Densuşianu. Revista, expresie a unui cerc restrîns de colabo­ratori, a tipărit studii de istorie literară, filologie, istorie, texte de folclor şi literatură. Printre colaboratori s-au numărat N. Densuşianu, M. Străjan, O. Densuşianu ş.a.