„Revista modernă”, publi­caţie literară săptămînală, apoi bilunară, apărută, cu intermi­tenţe, Ia Bucureşti, între 19 februarie 1901 şi 24 februarie 1902, apoi sub titlul „Pagini alese” între 14 martie 1902 şi 16 februarie 1903. Au cola­borat: Al. Macedonski, P. Cerna, I. Al. Brătescu-Vomeşti, M. Codreanu, D. Teleor, H. Lecca ş.a. Cu pseudonimul M.S. Cobuz, apoi cu numele său, Mihail Sadoveanu a publi­cat versuri, povestiri şi prima versiune a romanului „Şoimii” („Fraţii Potcoavă”).