„Revista contimporană”, publicaţie literară-ştiinţifică bi­lunară, apărută, la Bucureşti, între 1 martie 1873 şi 1 august 1876. A purtat polemici înde­lungate cu junimiştii. T. Ma-iorescu a supus cîteva arti­cole din R.e. unei severe ana­lize în studiul său consacrat „beţiei de cuvinte”. Printre colaboratorii ei se numără: V.A. Urechiă, G. Sion, P. Gră-dişteanu, P. Ghica, G. Cre-ţianu, M. Zamfirescu, A. De-metriescu, Şt. C. Michăilescu, D.A. Sturdza ş.a. în pagi­nile ei, V. Alecsandri a publicat versuri şi fragmentul de roman „Dridri” (1873).