„Revista de istorie şi teo­rie literară”, publicaţie trimes­trială, editată la Bucureşti, din 1952, de către Institutul de istorie literară şi folclor al Academiei şi care pînă în 1964 (numerele 1—2) a apărut sub titlul de „Studii şi cercetări de istorie literară şi folclor”. Pînă în martie 1965 a fost con­dusă de acad. G. Călinescu, împreună cu un comitet de redacţie.