Sebastian, Mihail (1907-1945), scriitor român. S-a născut la Brăila. A colaborat cu eseuri şi articole de critică literară la „Cuvântul”, „Rampa”, „România literară”, „Viaţa românească”, „Revista Fundaţiilor regale”, „Reporter” ş.a.; a comentat, într-un remarcabil studiu (1939), corespondenţa lui M. Proust. A scris romane de factură psihologizantă („Femei”, 1933; „Accidentul”, 1940; „Oraşul cu salcâmi”, 1935 ş.a.), dar s-a impus mai ales ca dramaturg. În comediile iale lirice „Jocul de-a vacanţa” (1938) şi „Steaua fără nume” (1943) relevă setea de puritate şi desăvârşire a oamenilor în cadrul societăţii burgheze, ostilă înfloririi personalităţii şi împlinirii celor mai nobile aspiraţii. În comedia „Ultima oră” (1945), satirizează moravurile politicianiste ale marii burghezii afaceriste, în contrast cu imaginea luminoasă a unor intelectuali generoşi şi visători. Opera să dramatică, remarcabilă prin lirismul ei amar şi discret, prin vioiciunea şi fluenţa stilului, prin frumuseţea replicilor, bogate în sensuri şi sugestii, şi prin viabilitatea caracterelor, se bucură de o largă preţuire atât în ţară, cât şi în străinătate.