Sienit (PETROGR.), rocă eruptivă intrusivă. Există s. calco-alcaline, formate din feldspat alcalin (ortoza), feldspat pla-gioclaz şi amfibol, şi s. alcaline, alcătuite din feldspaţi alcalini, feldspatoizi (ex. Nefelinul), biotit, amfiboli şi piroxeni sodici. Se întrebuinţează la pavaj, în construcţii etc. În Republica Socialistă România, S. cu amfiboli şi piroxeni sodici se întâlnesc la Iacobdeal (Do-brogea), iar cele nefelinice la Ditrău (reg. Mureş-Autonornă Maghiară) şi în sudul Banatului.