Seini, comună subordonată oraşului Baia Mare, situată pe valea Someşului, în reg. Maramureş. 7 630 loc. (1965). Exploatări de roci de construcţie. Industrie a materialelor de construcţie (produse abrazive), alimentară (drojdie de bere şi oţet din vin).