Sarmaţian (STRAT.), ultimul etaj al miocenului din sud-estul Europei, reprezentat prin depozite detritice, calcare oolitice şi călcare organogene, care conţin faună de Iamelibranhiate, gasteropode, foraminifere, brio-zoare, viermi tubicoli etc, adaptate la un regim de ape salmastre. În Republica Socialistă România, depozite s. se cunosc în Platformă Moldovenească, în sudul Dobrogii, în zona precarpatică, în Depresiunea Maramureşului, în Depresiunea Getică, în Depresiunea Transilvaniei ş.a. Formaţiile s. de Ia Boldeşti şi de Ia sud—- est de Tîrgu-Jiu cuprind zăcăminte de petrol; în Platformă Moldovenească şi în Depresiunea Transilvaniei, t s. conţine gaze naturale, iar în regiunea Suceava cărbuni.