Ribiţa, sat din raionul Brad, reg. Hunedoara, situat pe Cri-şul Alb, la 5 km în aval de oraşul Brad. Valoroasă bise-rică-monument istoric, con­struită la începutul sec. al XV-lea de către cnejii locali Vladislav şi Miclăuş. Importante fragmente de picturi murale din anul 1417; tabloul votiv, bine păstrat, înfăţişează pe ctitori.