Riviera, denumire dată li­toralului Mării Mediterane în porţiunea cuprinsă între Cannes (Franţa) şi La Spezia (Italia), mărginită de Alpii Maritimi, Alpii Ligurici şi Apeninii Ligurici. Sectorul francez este cunoscut sub numele de Coasta de Azur. în cadrul Rivierei italiene se disting două sectoare. R. di Ponente, între graniţa cu Franţa şi ora­şul Genova, şi R. di Le-vante, între Genova şi La Spe­zia. Climă mediteraneană, blîndă, vegetaţie abundentă. Se cultivă plante citrice, viţă de vie, măslini, pomi fructiferi şi în special flori. R. este una dintre cele mai renumite re­giuni balneoclimatice din lume. Printre cele mai cunoscute sta­ţiuni sînt: Bordighera, San Remo, Rapallo, Santa Marghe-rita, Imperia (Italia), Cannes, Nisa (Franţa) şi Monte Carlo (Monaco).