Rapallo, oraş în nordul Italiei, unde au avut loc, în repetate rînduri, tratative diplomatice. La R. a fost semnat, în aprilie 1922, un tratat între Germania şi U.R.S.S., prin care cele două state restabileau relaţii diplomatice; acest tratat a fost prima recunoaştere de iure a statului sovietic.