San Remo, oraş din nordul Italiei, situat în Liguria, pe Riviera. Circa 55 200 Ioc. Aici a avut loc, în aprilie 1920, conferinţa primilor miniştri ai Franţei, Angliei şi Italiei, a împuternicitului Japoniei şi a reprezentantului S.U.A. ca „observator”, la care s-au discutat probleme referitoare la: tratatul de pace cu Turcia, repartizarea mandatelor Ligii Naţiunilor asupra ţărilor arabe, îndeplinirea de către Germania a prevederilor cu caracter militar ale tratatului de la V e r s a i ll e s şi poziţia aliaţilor faţă de Rusia Sovietică. La conferinţă au mai participat reprezentanţii Belgiei şi Greciei ca invitaţi la discutarea problemelor privitoare la ţările lor.