războiul de 7 ani (1756— 1763), război purtat între Anglia, Prusia şi Portugalia, şi Franţa, Austria, Rusia, Suedia, Saxonia şi Spania, izbucnit ca urmare a ascuţirii luptei dintre Anglia şi Franţa pentru colonii şi a înăspririi contradicţiilor dintre Prusia, pe de o parte, şi Franţa, Austria şi Rusia, pe de altă parte. Războiul s-a purtat, în Apus, pe mare şi în coloniile din America de Nord, între Franţa şi Anglia, iar în răsăritul Europei între armatele coalizate ale Franţei, Austriei şi Rusiei, pe de o parte, şi armatele Prusiei, pe de alta. Războiul s-a încheiat în 1763 prin păcile de la Paris (între Franţa şi Anglia) şi de la Hubertusburg (între Prusia, Austria şi Rusia, care-şi schimbase, în ultimul an al războiului, atitudinea faţă de Prusia), în urma acestui război, puterea colonială a Franţei a slăbit con¬siderabil şi a început supremaţia maritimă a Angliei, iar Prusia şi-a consolidat preponderenţa în Germania.