Rio Grande do Sul [riu grânds du sul], stat în extre­mitatea sudică a Braziliei. Su­prafaţa: 282 480 km2. Popu­laţia: 5 782 600 loc. (1963). Centrul administrativ: Porto Alegre. Partea sudică are relief de cîmpie; în nord se întind prelungiri ale Podişului Bra­zilian. Climă subtropicală ume­dă. Zăcăminte de cărbune, mi­nereu de fier, de staniu etc. Este o importantă regiune de cultură a cerealelor (grîu, po­rumb, orez), a viţei de vie, a inului şi a unor plante subtro­picale (yerba mate, citrice etc.) şi de creştere a animalelor (vite cornute mari, cai, porci şi în special ovine). Se practică api­cultura şi sericicultura. Este dezvoltată industria extractivă, alimentară şi uşoară.