„Revista politică şi lite­rară”, revistă lunară, apărută cu intermitenţe, la Blaj, sub redac­ţia lui Aurel Ciato, între 1906 şi 1907. A militat pentru uni­tatea politică şi culturală a poporului român. Au colaborat M. Sadoveanu, I. Agîrbiceanu, I. Scurtu, Al. Ciura, I. Gorun, Al. Lapedat’u ş.a.