„Săptămâna muncii intelectuale şi artistice”, revistă săptămânală, apărută la Bucureşti, sub redacţia lui Cămil Petrescu, între 5 ianuarie şi 15 martie 1924. A publicat studii de literatură, estetică, ştiinţă, printre care şi eseurile lui Cămil Petrescu privind problema organizării mişcării intelectuale. Au colaborat: dr. Gh. Marmescu, Perpessicius, P. Zarifopol, Ş. Cioculescu şi alţii.