„Săteancă”, revistă lunară social-politică şi culturală, editată de Consiliul Naţional al Femeilor dm Republica Socialistă România. Apare, la Bucureşti, de la începutul anului 1948.