„Rampa”, cotidian cu profil cultural artistic, apărut la Bucureşti, cu intermitenţe, între 16 octombrie 1911—31 decembrie 1913, 1 ianuarie 1915-20 iunie 1938, 21 octombrie 1946-18 iulie 1948. La conducerea R. s-au succedat N.D. Cocea, Scarlat Froda ş.a. Dedicat în special teatrului, ziarul înregistra şi ecouri din viaţa muzicală şi literară, din cinematografie, artă plastică etc. Au colaborat: T. Arghezi, I. Minulescu, V. Eftimiu, Camil Petrescu, Felix Aderca, A. Mânui, Tudor Muşatescu, I. Massof ş.a.