„Sănătatea”, revistă a CC al Crucii roşii a Republicii Socialiste România. Apare lunar, la Bucureşti. Până în anul 1959 a purtat diferite denumiri (1950-1956 „Gata pentru apărarea sanitară”; 1957— 1959 „Crucea roşie a Republicii Populare Române”).