Satu-Mare, oraş regional în reg. Maramureş, reşedinţă de raion, situat pe valea Someşului. 64 850 loc. (1965). Industrie constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor (vagonete de mină şi utilaje miniere, maşini de aragaz, piese de schimb), textilă şi a confecţiilor (ţesături de bumbac, confecţii, tricotaje), de prelucrare a lemnului (cherestea, parchete, mobilă) şi alimentară (produse lactate, carne). Nod de cale ferată. Aeroport. Teatru dramatic. Orchestră simfonică. Monumente istorice: biserica, cu lanţuri” (1788— 1807), catedrala (1798), casa muzeului (sec. al XVII-lea). Muzeu regional. — RaionulS.- M., cu 94 690 loc. (1965). Industrie alimentară, de prelucrare a lemnului (Ardud). Culturi de cereale, plante industriale (în, cjnepă), legumicultura (suprafeţe întinse irigate). Pomicultură (meri ionatan) şi viticultură (Ardud). Creşterea animalelor pentru carne şi lapte.