Ruhr [ru: r], bazin carbonifer în R.F. Germană, situat în landul Renania de Nord-Westfalia, în bazinul râurilor Ruhr, Emscher şi Lippe (afluenţi ai Rinului). Suprafaţa: 6 200 km2. Rezerve de cărbuni până Ia adâncimea de I 200 m: 65,2 miliarde t (cel mai mare bazin carbonifer din Europa occidentală). Este puternic dezvoltată industria extractivă, coc-sochimică, siderurgică, chimică, constructoare de maşini. Densitatea populaţiei este foarte ridicată; oraşele aproape se unesc între ele, formând o importantă aglomerare urbană. Cele mai mari centre industriale sunt: Essen, Oberhausen, Duisburg, Dortmund, Bochum, Muhlheim, Gelsenkirchen.