Rin, fluviu în vestul Euro­pei (1 360 km), pe teritoriul statelor Elveţia, Franţa, R.F. Germană şi Olanda. Se for­mează prin confluenţa rîurilor Vorderrhein şi Hinterrhein care izvorăsc din Alpii Lepontini (Elveţia), trece prin Iacul Con­stanţa şi se varsă printr-o deltă în Marea Nordului. Afluenţii principali: Neckar, Main şi Ruhr, pe dreapta; Aare, Moselle şi Meuse, pe stînga. Este una dintre principalele căi de navigaţie din Europa. Naviga­bil de la vărsare pînă la Basel (886 km). R. este legat prin canale cu Dunărea, Ronul, Marna, Weser, Elba ş.a. Trece prin oraşele Basel (Elveţia), Mannheim, Bonn, Koln, Diis-seldorf (R.F. Germană), Nijmegen şi Rotterdam (Olanda). Hidrocentrale.