Santiago, capitala statului Chile, situată într-o depresiune la poalele Anzilor. 900 000 loc.
(1962), cu localităţile subordonate 1 700 000 Ioc. S-a dezvoltat mult datorită poziţiei sale între regiunea minieră şi cea agricolă a ţării. Aeroport, nod feroviar şi rutier, situat în apropierea portului Valparaiso, pe autostrada panamericană. Principalele sale ramuri industriale sunt industria constructoare de maşini, chimică, de pielărie-încălţăminte, textilă şi alimentară. Producţia să industrială reprezintă circa 50% din valoarea producţiei industriei prelucrătoare a statului Chile. Are două universităţi şi alte institute de învăţământ superior, muzee, teatre. Numeroase clădiri în stil colonial spaniol.