relaţii diplomatice, raporturi politice cu caracter de continuitate pe care le întreţin statele prin misiuni permanente, ce şi le trimit reciproc, în scopul unei mai strînse colaborări internaţionale şi al apărării intereselor fiecărui stat şi ale cetăţenilor săi pe teritoriul celuilalt stat. R.d. se stabilesc prin acorduri între statele interesate, care prevăd şi rangul misiunilor (ambasadă sau legaţie). R.d. se rup întotdeauna în caz de război între statele respective şi se pot rupe şi atunci cînd intervin neînţelegeri grave între state.