rang (MAT.) a) Rangul unui termen dintr-un şir, numărul natural care indică locul pe care îl ocupă un termen într-un şir. b) Rangul unei matrice, cel mai mare dintre ordinele determinanţilor nenuli ai matricei respective, c) Rangul unei forme pătratice, rangul matricei coeficienţilor unei forme pătratice.