războiul de 30 de ani (1618—1648), război între principii protestanţi din Imperiul romano-german, pe de o parte, şi principii catolici şi împărat, pe de altă parte, transformat dintr-un război german într-un război general european. în acest război, împăratul urmărea întărirea Sfîntului imperiu roman de naţiune germană sub steagul catolicismului, iar principii, fără deosebire de credinţă- religioasă, voiau să-şi întărească independenţa lor faţă de împărat, menţinînd fărîmiţarea Germaniei. R. de 30 de ani a început cu răscoala Cehiei împotriva dominaţiei habsburgice. în cursul războilui s-au constituit două tabere: blocul habsburgic (Habsburgii spanioli şi austrieci, principii catolici germani, sprijiniţi de papalitate, şi Polonia) şi coaliţia antihabsburgică (principii protestanţi germani, Franţa, Suedia, Danemarca, sprijinite de Olanda, Anglia şi Rusia), în funcţie de intervenţia diferitelor state, războiul s-a împărţit în patru perioade: cehă (1618-1624), daneză (1625-1629), suedeză (1630-1634) şi franceză (1635-1648). Războiul s-a încheiat cu pacea din Westfalia. La acest război a participat şi Transilvania, sub conducerea principelui Gheorghe Rakoczi I, împotriva Habsburgilor; prin pacea din Westfalia (1648), Transilvania a fost recunoscută ca stat suveran.