reciproc, determinant reciproc al unui determinant D (MAT.), determinantul format cu minorii elementelor lui D, împărţiţi la D. Este egal cu D-1.