regie2 (EC.), formă capitalistă de organizare a unor întreprinderi avînd ca obiect exploatarea de bunuri ale statului sau valorificarea unor drepturi ale acestuia, caracterizată prin personalitate juridică proprie şi gestiune separată de a statului, dar legată într-o măsură mai mare sau mai mică de buget prin rezultatele financiare obţinute. R. este directă cînd administrarea bunurilor afectate r. şi conducerea întreprinderii se asigură de stat prin agenţii săi şi cointeresată atunci cîr.d statul participă alături de particulari la formarea capitalului şi la conducerea întreprinderilor respective.